Betalings- og bestillingsregler

Generelt

Disse Betalings- og bestillingsregler for Grafiske Kurser gælder for salg af kurser på Futurecompany.dk til forbrugerne.

Salgsbetingelserne udgør sammen med din bestilling, bekræftet gennem en ordrebekræftelse, det samlede aftalegrundlag for købet. For at købe et kursus på Futurecompany.dk, skal du være fyldt 18 år.

Futurecompany er sælger og bliver efterfølgende benævnt ”vi” eller ”os”. Køber er den person, der er opgivet som køber i bestillingen, og bliver benævnt “du”, “dig”, “din” eller “dit”.

 

Bestilling

Din bestilling bliver registreret i vores IT-system. Når vi modtager din bestilling, vil vi bekræfte ordren og automatisk sende en ordrebekræftelse til dig. Læs ordrebekræftelsen grundigt igennem, når du modtager den, og sørg for, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Booking af kursus

Alle kurser bestilt på futurecompany.dk vil blive registreret I vores system. Du vil modtage en e-mail, som indeholder dato og kursussted og kvittering for dit køb. Denne e-mail sendes til dig same dag ved bestilling inden kl. 15.00 på alle hverdage.

 

Afbestilling

Når du bestiller et kursus har du mulighed for at ombestemme dig inden for 24 timer efter at bestillingen er foretaget. Hvis du allerede har betalt for kurset, får du pengene tilbage. Hvis bestilling foretages senere end 24 timer før kursusafholdelse, tillader vi afbestilling og tilbagebetaling såfremt du kontakter os pr. telefon senest 12 timer før det bestilte kursustidspunkt.

Efter 24 timer fra bestilling af kurset gælder vores normale afbestillingsregler. Bliver man forhindret i at deltage på et kursus, kan pladsen altid overdrages til en kollega eller overflyttes til senere afholdelse. Ved afmelding 2 uger før kursusstart, opkræves 50 % af kursusafgiften og ved afmelding 1 uge før kursusstart opkræves hele kursusafgiften.

Hvis du har lavet en åbenlys fejl i forbindelse med bestilling på vores hjemmeside, har du 24 timer fra fejlen er lavet, til at rette den. Drejer det sig om et kursus, som er bestilt med afholdelsestidspunkt mindre end 24 timer efter bestilling, skal du kontakte os hurtigst muligt på 7070 2360. Efter denne tidsfrist pålægges et ændringsgebyr.

Vi bestræber os på at give vores kunder så korrekt information som mulig. Vi tager dog forbehold for taste- og trykfejl, hvilket kan indebære, at vi ikke kan levere i henhold til information givet af os igennem vores tilbud, markedsføring eller på anden måde.

Bemærk at disse afbestillingsregler også gælder for kommuner og jobcentre i forbindelse med bestilling af kurser til ledige.

Dit ansvar

Du har selv ansvar for at tjekke, at dit kursus er udstedt i henhold til din bestilling.

Priser

Totalpriser inkluderer alle udgifter til kursusafholdelse.

 

PERSONDATAPOLITIK
Indhold

 1. Generelt
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen
 3. Modtagere af Personoplysninger
  Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs
  Modtagere af Personoplysninger uden for eu/eøs
 4. Dine rettigheder
 5. Sletning af persondata
 6. Sikkerhed
 7. Kontaktoplysninger
 8. Ændringer i Persondatapolitikken
 9. Versioner

————————————————————————————————————-

 1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes FutureCompany A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via FutureCompany A/S hjemmesider og apps (“Hjemmesiden”).

1.3 FutureCompany A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til FutureCompany A/S kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

  1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

  2.2 Når du køber et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

  2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og telefonnr. med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

  2.4 Når du tilmelder dig vores kurser, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. Denne behandling foretager vi med det formål at kunne administrere dit køb og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med køb af kursus, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du kan ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

  2.5 Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, fx firmanvn, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

 2. Modtagere af Personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives evt. til den underviser der skal afholde kurset.

Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden. Det kan være vores indløsere vedr. betalingsmodul. Disse behandlere er databehandlere. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Modtagere af Personoplysninger uden for eu/eøs

3.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting (fx anbefalinger baseret på dine præferencer), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Visse databehandlere er etableret i USA:

Google Analytics v/Google LLC., Microsoft Corporation, Atlassian PTY Ltd, MailChimp, Cloudflare Inc, SurveyMonkey Inc, De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Henvisning til standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger mellem EU/EØS og lande udenfor EU/EØS.

 1. Dine rettigheder

4.1 For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@futurecompany.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Samtykke til nyhedsbreve og anbefalinger kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på info@futurecompany.dk

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 1. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden pkt. 2.1. anonymiseres, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt overføres til vores CRM system og al anden korrespondance som f.eks er foregået pr. mail, slettes efter 3 mdr.,  efter ordren er afsluttet eller annulleret. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du har kommunikeret med os  vil som udgangspunkt blive slettet 3 mdr. efter, at du har rettet henvendelse til os. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 1. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.

7.Kontaktoplysninger

7.1 FutureCompany A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Futurecompany A/S

Ryesgade 27 2. sal
DK-8000 Aarhus C

Tlf. nr.: (+45) 70702360

E-mail: info@futurecompany.dk

 1. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af information til din e-mailadresse.

Versioner

9.1 Dette er version 1 af Futurecompanys persondatapolitik dateret den 25.05.2018.

 

Betaling

kurser betales med kreditkort. Pengene bliver trukket på 1. kursusdag. Vi forbeholder os retten til at annullere din bestilling, såfremt der ikke er dækning på kortet.

 

Tvister

Partene skal forsøge at løse evt. tvister i fællesskab.

 

For yderligere information om køb af kursus på futurecompany.dk, kontakt futureCompany A/S på 7070 2360.